Zaznacz stronę

Szukasz kursu lub szkolenia,
chcesz podnieść kwalifikacje, chcesz znaleźć lepszą pracę?

☛ Skorzystaj ze szkoleń podnoszących Twoje umiejętności
i stań się cenniejszym pracownikiem!

Kurs rejestratorka medyczna

Kurs kierowany jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu przyszłej pracy, jako rejestratorka medyczna. Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę jak obsługiwać rejestrację medyczną oraz z czym wiąże się przyszła praca rejestratorki medycznej. Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym.

Program kursu:

Zasady pracy w służbie zdrowia

 • struktura, źródła finansowania
 • ustawy na podstawie których funkcjonują placówki służby zdrowia
 • organy kontroli i nadzoru
 • współpraca z NFZ- zakres świadczeń refundowanych

Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku sekretariatu medycznego

 • rola rejestracji w funkcjonowaniu placówki medycznej
 • wyposażenie sekretariatu medycznego
 • ochrona danych osobowych: dane zwykłe i wrażliwe
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej

Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych

 • portal SZOI, programy SOMED, KS-PPS – omówienie
 • rozliczenia w ramach NFZ
 • raporty miesięczne, kontrole, kary
 • system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Prowadzenie dokumentacji medycznej

 • rodzaje dokumentacji medycznej
 • dokumentacja papierowa, elektroniczna, „za zgodność”
 • zasady udostępniania dokumentacji i ich archiwizacji
 • wypisywanie zaświadczeń
 • sporządzanie wypisów dla pacjentów
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej 

Obsługa komputera i urządzeń biurowych

 • rejestracja pacjentów, konfiguracje programu
 • prowadzenie kolejki oczekujących
 • prowadzenie terminarzy lekarzy
 • elektroniczna dokumentacja medyczna

Praca na oprogramowaniu Medicus, ćwiczenia

Profesjonalna obsługa pacjenta

 • kultura i etyka zawodu, tajemnica zawodowa
 • komunikacja z pacjentem: kontakt bezpośredni i telefoniczny
 • komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność
 • współpraca z trudnym klientem

 

Szkolenie trwa 40 h

Formularz zapisu na szkolenia

Wyrażam zgodę

6 + 1 =

Skontaktuj się z nami

Adres

40-855 Katowice
Ul. Janasa 4

Telefon

516 938 150

E-mail

biuro@tes.katowice.pl

Wyrażam zgodę

6 + 12 =

Call Now Button