Zaznacz stronę

Jak zostać rejestratorką medyczną?

Chcąc nieść pomoc innym ludziom, nie koniecznie widząc siebie jako lekarza pierwszego kontaktu, czy też chirurga przy stole operacyjnym dobrą alternatywą na pracę w środowisku medycznym może być praca rejestratorki. Na czym polega wykonywanie tego zawodu? Jak zdobyć niezbędne uprawnienia?

Kim jest rejestratorka medyczna?

Rejestratorka medyczna w dużej mierze przypomina zawód recepcjonistki, choć to, co je różni to miejsce wykonywania pracy. Do obowiązków rejestratorki medycznej należy przede wszystkim przyjmowanie zgłoszeń dzwoniących pacjentów, umawianie ich na badania specjalistyczne czy też konsultacje u specjalistów. W zakres obowiązków rejestratorki wchodzi też prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym uzupełnianie baz danych. dodatkowo to osoba, która zajmuje się obsługą pacjentów przez telefon, kontakt z personelem medycznym placówki.

Jak zdobyć zawód rejestratorki medycznej?

Niezwykle istotne jest, aby rejestratorka medyczna posiadała sporą wiedzę na temat świadczeń medycznych, dzięki czemu staje się w ten sposób niezwykle pomocnym źródłem informacji dla dzwoniących. Od sposobu, jakości prowadzonych rozmów zależy opinia o danej placówce medycznej.

Chcąc pracować we wspomnianym zawodzie, należy ukończyć specjalny kurs rejestratorki medycznej np. w Katowicach. W jego trakcie możliwe jest usystematyzowanie wiedzy na temat zasad pracy w służbie zdrowia, czy też zarządzania recepcją, organizacji i elementów wizerunku sekretariatu medycznego. Osoby po kursie mają wiedzę na temat roli prowadzenia poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych i tym samym rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Od rejestratorki medycznej wymaga się nie tylko konkretnej wiedzy, ale także stosowania określonego dress codu i higieny pracy, obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym również oprogramowania medycznego np. Medicus i prowadzenia rozmów z pacjentami na możliwie najwyższym poziomie.

Call Now Button