Zaznacz stronę

Szukasz kursu lub szkolenia,
chcesz podnieść kwalifikacje, chcesz znaleźć lepszą pracę?

☛ Skorzystaj ze szkoleń podnoszących Twoje umiejętności
i stań się cenniejszym pracownikiem!

Psychoonkologia dla personelu medycznego

Program kursu:

  • Podstawy komunikacji z pacjentem. Informowanie o stanie zdrowia. Nawiązywanie kontaktu, aktywne słuchanie i empatyczne reagowanie. Prowadzenie rozmowy z pacjentem i jego rodziną.
  • Elementy onkologii. Choroby nowotworowe i ich proces diagnostyczno-leczniczy. Wsparcie psychologiczne na każdym etapie chorowania i zdrowienia. Choroba nowotworowa jako kryzys psychologiczny i trauma.
  • Leczenie bólu w onkologii i opieka paliatywna. Powikłania kliniczne i psychospołeczne chorób nowotworowych. Przemijanie i żałoba – elementy psychotanatologii.

Szkolenie trwa 8 h

Formularz zapisu na szkolenia

Wyrażam zgodę

9 + 15 =

Skontaktuj się z nami

Adres

40-855 Katowice
Ul. Janasa 4

Telefon

516 938 150

E-mail

biuro@tes.katowice.pl

Wyrażam zgodę

13 + 8 =

Call Now Button