Zaznacz stronę

Na czym polega tzw. miękkie HR?

Obecnie w niemal każdym większym przedsiębiorstwie zatrudnia się osoby zajmujące się tzw. obszarem HR,  czyli zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ich obowiązki są różne od czysto formalnych związanych ze sprawami kadrowymi po rozwój. Im dany podmiot jest bardziej złożony tym dział HR jest bardziej rozbudowany i dzieli się na HR miękki i twardy. Dziś zajmiemy się pierwszym zagadnieniem.

Na czym polega praca działu HR miękkiego a twardego?

HR, czyli dział zarządzania zasobami ludzkimi pełni rolę pośrednika między pracownikiem a pracodawcą, osoby pracujące w tym dziale dokładają starań, aby pracownicy znali swoje prawa, wszystko działało zgodnie z prawem, poza tym zajmuje się również oceną i motywacją, ogólnie wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem. HR miękki obejmuje działania zmierzające do poprawy i utrzymania jakości pracy pracowników, czyli dokładają oni starań, aby każde stanowisko w firmie, było obsadzone najbardziej kompetentną osobą z możliwych. Czuwają nad wyborem kandydatów, zajmują się rekrutacją. To również realizacja działań, które wpływają na motywację pracowników. To właśnie pracownicy tego działu sprawdzają, co pomoże im w efektywniejszej pracy, obserwują, proponują narzędzia, chcą usprawnić pracę. W przypadku HR twardego chodzi o działania związane głównie ze sprawami kadrowymi, płacami i administracją. Będą to więc czynności obejmujące podpisywanie umów, sprawdzanie, by wszystkie dokumenty i sprawy formalne były w pełni zgodne z prawem, wyliczanie wynagrodzeń czy wszelkie formalności związane z urlopami.

Jak zostać specjalistą działu HR?

Chcąc pracować w dziale zarządzania zasobami ludzkimi, warto mieć wykształcenie kierunkowe związane z zarządzaniem, projektami, przedsiębiorczością, czy też wiedzą socjologiczną i psychologiczną. Warto ukończyć kurs, bądź szkolenie z obszaru zarządzania zespołem, przygotowujące do pracy jako HR-owiec, dając wiedzę o technikach i metodach rekrutacji i pozyskiwania, selekcjonowania pracowników.

Call Now Button