Zaznacz stronę

Szukasz kursu lub szkolenia,
chcesz podnieść kwalifikacje, chcesz znaleźć lepszą pracę?

☛ Skorzystaj ze szkoleń podnoszących Twoje umiejętności
i stań się cenniejszym pracownikiem!

Koordynator pacjenta

Program szkolenia

  • Koncepcja zdrowia i choroby. Biopsychospołeczne determinanty zdrowia. Zdrowie publiczne. Elementy epidemiologii i profilaktyki chorób.
  • Prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Definicja i kompetencje koordynatora pacjenta. Opieka koordynowana w różnych sektorach ochrony zdrowia.
  • Podstawy psychologii zdrowia i jakości życia. Trening umiejętności psychospołecznych i menadżerskich. Wsparcie psychologiczne pacjenta.
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z przebiegiem procesu diagnostyczno-leczniczego. Logistyka i algorytmy postępowania w placówkach medycznych.

Szkolenie trwa 20 h

Formularz zapisu na szkolenia

Wyrażam zgodę

13 + 12 =

Skontaktuj się z nami

Adres

40-855 Katowice
Ul. Janasa 4

Telefon

516 938 150

E-mail

biuro@tes.katowice.pl

Wyrażam zgodę

15 + 6 =

Call Now Button