Zaznacz stronę

Szukasz kursu lub szkolenia,
chcesz podnieść kwalifikacje, chcesz znaleźć lepszą pracę?

☛ Skorzystaj ze szkoleń podnoszących Twoje umiejętności
i stań się cenniejszym pracownikiem!

Kadry i płace

Kurs „kadry – płace” dedykowany jest dla wszystkich osób, które pracują w dziale kadrowo-płacowym, lub planują podjąć taką pracę. Uczestnicy kursu nabędą niezbędną wiedzę z zakresu prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych jak również prawa podatkowego obejmującego podatek od osób fizycznych. Szkolenie składa się z dwóch natępujących części:

 1. Część kadrowa:

 • Omówienie sposobów nawiązania i ustania stosunku pracy na podstawie Kodeksu Pracy

 • Omówienie rodzaju umów o pracę oraz przypadków rozwiązania umów o pracę

 • Omówienie prowadzenia akt pracowniczych

 • Omówienie nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiaru urlopu wypoczynkowego jak również innych rodzajów nieobecności w pracy pracownika

 • Omówienie uprawień rodzicielskich tj. urlop macierzyński, tzw. urlop tacierzyński, urlop wychowawczy oraz opieka nad dzieckiem

 • Omówienie dokumentacji przy rozwiązaniu stosunku o pracę

2. Część płacowa:

 • Omówienie sytemu wynagrodzeń oraz stałych i zmiennych składników płacowych

 • Omówienie rodzaju ubezpieczeń społecznych

 • Warsztaty z obliczania wynagrodzeń:

 • Wynagrodzenie za przepracowany pełny miesiąc

 • Wynagrodzenie za przepracowany niepełny miesiąc

 • Zasiłki

 • Urlop wypoczynkowy i okolicznościowy

 • Naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 • Wynagrodzenie przysługujące z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenia na zasadach Kodeksu Cywilnego

 • Koszty ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika

Szkolenie trwa 80 h

Formularz zapisu na szkolenia

Wyrażam zgodę

8 + 2 =

Skontaktuj się z nami

Adres

40-855 Katowice
Ul. Janasa 4

Telefon

516 938 150

E-mail

biuro@tes.katowice.pl

Wyrażam zgodę

6 + 9 =

Call Now Button