Zaznacz stronę

Szukasz kursu lub szkolenia,
chcesz podnieść kwalifikacje, chcesz znaleźć lepszą pracę?

☛ Skorzystaj ze szkoleń podnoszących Twoje umiejętności
i stań się cenniejszym pracownikiem!

Autoprezentacja:

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji w obszarze wystąpień publicznych jak również świadome i umiejętne kreowanie własnego wizerunku. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę jak profesjonalnie budować relacje z audytorium, poznają techniki argumentowania oraz nawiązywania kontaktu ze słuchaczami. Będą potrafili wykorzystać zdobyte umiejętności w życiu ptywatnym i zawodowym.

Program szkolenia:

 • Kreacja własnego wizerunku. Moc mowy ciała i jej wpływ na wiarygodność

 • Wystąpienie publiczne i reguły przygotowania komunikatu

 • Techniki i cele prezentacji

 • Bariery komunikacyjne. Jak je pokonać?

 • Budowanie relacji ze słuchaczami

 • Trema. Sposoby rozładowania tremy przed wystąpieniami publicznymi

 • Radzenie sobie ze stresem podczas prezentacji. Jak zamienić stres w motywację?
  Krytyka uzasadniona i nieuzasadniona. Argumentacja wypowiedzi

 • Mocne i słabe strony – analiza

 • Kontrola autoprezentacji

Szkolenie trwa 16 h

Formularz zapisu na szkolenia

Wyrażam zgodę

13 + 13 =

Skontaktuj się z nami

Adres

40-855 Katowice
Ul. Janasa 4

Telefon

516 938 150

E-mail

biuro@tes.katowice.pl

Wyrażam zgodę

1 + 9 =

Call Now Button